Platforma cestovního ruchu

Posláním Platformy cestovního ruchu Střední Morava je zajistit a participovat na rozvoji a koordinaci cestovního ruchu turistické oblasti na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Řeší problematiku infrastruktury a služeb cestovního ruchu, tvorbu a rozvoj produktů, a marketing na území turistické oblasti Střední Morava. Správní rada při své činnosti vychází i z doporučení pracovních skupin (tzv. sekcí Správní rady).

Pracovní setkání k mikroregionu Kosířsko, 23. 11. 2023 (Třebčín)

Zasedání Správní rady, 22. 11. 2023 (Olomouc)

Zasedání zástupců STO ČR, 13. 11. 2023 (Praha)

Zasedání praocovní skupiny Infrastruktura a Marketing k plánu činnosti 2024, 30. 10. 2023 (Olomouc)

Zasedání praocovní skupiny Střední Morava k produktu "Historické obchodní stezky", 12. 10. 2023 (Olomouc)

Zasedání praocovní skupiny Střední Morava k produktu "Historické obchodní stezky", 2. 10. 2023 (Prostějov)

Zasedání praocovní skupiny k produktu "Historické obchodní stezky", 25. 9. 2023 (online)

Výjezdní zasedání Výboru cestovního ruchu Olomouckého kraje - kontrola infrastruktury podpořené z programu Olomouckého kraje, 22. 9. 2023 (oblast Střední Morava)

Zasedání Správní rady, 20. 9. 2023 (Prostějov)

Zasedání praocovní skupiny k produktu "Historické obchodní stezky", 7. 9. 2023 (Olomouc)

Zasedání Komise cestovního ruchu města Prostějova, prezentace činnosti Sdružení, 6. 9. 2023 (Prostějov)

Zasedání sekce správní rady - Infrastruktura, 1. 9. 2023 (Olomouc)

Zasedání sekce správní rady - Infrastruktura, 3. 8. 2023 (Olomouc)

Zasedání pracovní skupiny k dotačním titulům Olomouckého kraje, 2. 8. 2023 (Olomouc)

Zasedání pracovní skupiny cykloturistika, 20. 7. 2023 (Mohelnice)

Zasedání pracovní skupiny Ochutnejte Hanou, 4. 7. 2023 (Mezice)

Zasedání valné hromady, 20. 6. 2023 (Jívová)

Zasedání pracovní skupiny Ochutnejte Hanou, 15. 6. 2023 (Olomouc)

Zasedání výboru CR Zastupitelstva Olomouckého kraje, 13. 6. 2023 (Olomouc)

Zasedání dozorčí rady, 7. 6. 2023 (Konice)

Zasedání správní rady, 30. 5. 2023 (Horka nad Moravou)

Zasedání pracovní skupiny ITI (cestovní ruch, památky), 17. 4. 2023 (Olomouc)

Zasedání sekce Marketing správní rady, 11. 4. 2023 (Olomouc) 

Zasedání výboru CR Zastupitelstva Olomouckého kraje, 15. 3. 2023 (Olomouc)

Zasedání pracovní skupiny Ochutnejte Hanou, 8. 3. 2023 (Olomouc)

Zasedání správní rady, 2. 3. 2023 (korespondenčně)

Zasedání pracovní skupiny k dotačním titulům Olomouckého kraje, 1. 3. 2023 (Olomouc)

Zasedání sekce Infrastruktura správní rady, 23. 2. 2023 (Olomouc)

Koordinační schůzka s Centrálou cestovního ruchu Olomouckého kraje, 23. 2. 2023 (Olomouc)

Zasedání pracovní skupiny k projektu přeshraniční spolupráce ČR-PL, 21. 2. 2023 (online)

Zasedání výboru CR Zastupitelstva Olomouckého kraje, 8. 2. 2023 (Olomouc)

Zasedání správní rady, 1. 2. 2023 (korespondenčně)

Zasedání pracovní skupiny k projektu přeshraniční spolupráce ČR-PL, 27. 1. 2023 (Vrbno pod Pradědem)

Zasedání valné hromady, 14. 12. 2022 (Olomouc)

Zasedání dozorčí rady, 6. 12. 2022 (Olomouc)

Zasedání správní rady, 5. 12. 2022 (Olomouc)

Zasedání pracovní skupiny k cykloturistice Olomouckého kraje, 8. 11. 2022 (Olomouc)

Workshop - prezentace brandbooku a komunikační strategie, copywriting a práce na Canvě 2. 11. 2022 (Olomouc)

Pracovní setkání zástupců DMO s Olomouckým krajem, 18. 8. 2022 (Olomouc) - Ceny Olomouckého kraje, prezentace ITEP Plzeň, Regiontour, projekt Eturista, Cyklotoulky

Zasedání správní rady, 12. 8. 2022 (Olomouc) - prezentace Brand Booku (Media Age)

Zasedání valné hromady, 15. 6. 2022 (Bělecký Mlýn) - volba členů správní rady, zpráva o hospodaření 2021, výroční zpráva 2021, strategické dokumenty, členské příspěvky na rok 2023, projekt cyklohub, vánoční jarmark 2022

Pracovní skupina "Ochutnejte Hanou", 14. 6. 2022 (Olomouc) - prezentace na akcích Mobilní TIC, harmonogram hodnocení služeb a fotografování během letní sezóny

Pracovní setkání zástupců DMO s Olomouckým krajem, 9. 6. 2022 (Olomouc) - příprava dotačních titulů na rok 2023

Zasedání správní rady, 1. 6. 2022 (Olomouc) - projekt cyklohub, výsledky projektu nabíjecí boxy pro elektrokola, výroční zpráva 2021 a zpráva o hospodaření 2021

Zasedání dozorčí rady, 26. 5. 2022 (Olomouc) - zpráva o hospodaření 2021, výroční zpráva 2021, inventarizační zpráva 2021

Pracovní setkání zástupců kraje, DMO Střední Morava a TIC z turistické oblasti Střední Morava, 23. 5. 2022 (Olomouc) - produktová karta

Pracovní skupina k Cenám cestovního ruchu Olomouckého kraje, 19. 5. 2022 (Olomouc) - nominace subjektů do 5 kategorií

Pracovní skupina/sekce Správní rady "cykloturistika", 12. 5. 2022 (Olomouc) - infrastruktura cyklo pro rok 2022 

Pracovní skupina sociální sítě, 10. 5. 2022 (Olomouc) - příprava online kampaní 2022

Praocovní setkání DMO Střední Morava, Jeseníky a CCROK, 4. 5. 2022 (Olomouc)

Pracovní setkání DMO Střední Morava a Kroměřížsko 2. 5. 2022 (Kroměříž) - společné produkty, terénní šetření služeb podél "hranice" turistických oblastí SM a Kroměřížsko

Pracovní setkání DMO v rámci STO ČR, 27. 4. 2022 (Praha): zákon CR, kategorizace DMO

Workshop k datovému skladu kalednáře akcí a tvorba brand book 20. 4. 2022 (Olomouc)

Pracovní setkání DMO Střední Morava a Kroměřížsko 19. 4. 2022 (Olomouc)

Pracovní setkání DMO a CCROK, 13. 4. 2022

Pracovní skupina Cestovní ruch Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (online), 13. 4. 2022 

Pracovní skupina (sekce Správní rady) cykloturistika (online jednání), 12. 4. 2022

Komise cestovního ruchu statutárního města Olomouc, 11. 4. 2022

Pracovní skupina "Ochutnejte Hanou", 1. 4. 2022 (Sobáčov) - seznam subjektů k fotografování, aktualizace partnerů Ochutnejte Hanou

Pracovní skupina (sekce Správní rady) "Sociální sítě", 1. 4. 2022 (Sobáčov) - harmonogram online kampaní - seznam festivalů, nových atraktivit

Výbor cestovního ruchu Olomouckého kraje (online), 23. 3. 2022

Pracovní skupina Ochutnejte Hanou, 16. 3. 2022

Výbor cestovního ruchu Olomouckého kraje (online), 8. 3. 2022

Pracovní skupina Cestovní ruch Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje, 2. 3. 2022

Pracovní skupina Ochutnejte Hanou, 17. 2. 2022

Pracovní skupina (sekce Správní rady) "Sociální sítě", 16. 2. 2022

Vstup do platformy

Ke stažení