Pracovní skupina Marketing

Mgr. Jan Vybíral, předseda (GM5)

Mgr. Šimon Pelikán (Řeka pro Moravu Olomouc)

Eva Dlabalová (Long Story Short)

Ing. Silvie Vyroubalová (Lázně Slatinice)

AKTIVITY:

1. Koordinace fam & press tripů

2. Brand book a komunikační strategie

3. Ediční činnost

Fam & press tripy

Marketing online 2023

Marketing online 2022