Projekt Střední Morava - turistická destinace II - poznání a pohoda

Podstatou projektu je tvorba, komunikace a distribuce produktů zahrnujících nabídku kulturně-poznávacího a historicko-poznávacího cestovního ruchu, kongresového a incentivního cestovního ruchu, sportovně-rekreačního cestovního ruchu a zážitkového cestovního ruchu v turistickém regionu Střední Morava. Jedná se o produkty:

  • -pro odbornou veřejnost
  • pro širokou veřejnost vně regionu
  • pro širokou veřejnost uvnitř regionu.

V návaznosti na komunikační strategii výše zmíněných produktů je předmětem projektu také účast na odborných workshopech a veletrzích a organizování studijních cest pro novináře, touroperátory a cestovní agentury (press tripy a fam tripy), dále pak inzerce, reklama, soutěže a ankety.

Doba realizace: 2010 - 2014

Dotační titul: ROP NUTS II Střední Morava