Projekt Vítejte u nás - v nysko-jesenickém regionu

Program: Cíl 3 (Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko). Cílem projektu je zvýšení počtu návštěvníků a turistů prostřednictvím zlepšení propagace turistických regionů v okrese Nysa (Polsko), v regionu Jeseníky a v menším rozsahem i v regionu Střední Morava. Projekt byl v měsíci říjnu 2008 předložen vedoucím projektu Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu ve 2. výzvě (říjen 2008) a na jaře 2009 byl doporučen k realizaci. Celkový rozpočet projektu 404 638€. Celková dotace pro Sdružení je ve výši 79 132€. Harmonogram realizace: září 2009 - říjen 2011. Plánované aktivity: vydání propagačních materiálů; prezentace; vydání propagačních předmětů, výstavba stánku; fam & press trip.

Dotační titul: OP přeshraniční spolupráce ČR - PR