Projekt Střední Morava - turistická destinace

Podstatou projektu je tvorba, komunikace a distribuce produktů zahrnujících nabídku kulturně-poznávacího a historicko-poznávacího cestovního ruchu, kongresového a incentivního cestovního ruchu, sportovně-rekreačního cestovního ruchu a zážitkového cestovního ruchu v turistickém regionu Střední Morava. Jedná se o tyto produkty:

  • Manuál pro touroperátory
  • Programy pro touroperátory
  • Zážitkový turismus
  • Meetings & Incentives

V návaznosti na komunikační strategii výše zmíněných produktů je předmětem projektu také účast SM - SCR na odborných workshopech a veletrzích a organizování studijních cest pro novináře, touroperátory a cestovní agentury (press tripy a fam tripy), dále pak inzerce a reklama.

Doba realizace: 2007 - 2010

Dotační titul: ROP NUTS II Střední Morava