Projekt Mobilní průvodce Opolským vojvodstvím a Olomouckým krajem (E-turista)

Cílem projektu je propagace historického, přírodního a kulturního dědictví Opolského vojvodství a Olomouckého kraje prostřednictvím využití moderních aktivit v oblasti propagace a marketingu.Cíle bude dosaženo:
-    využitím mobilních technologií;
-    společnou kampaní propagující tuto mobilní aplikaci;
-    společnými tematickými akcemi na podporu cestovního ruchu,během nichž bude aplikace propagována

Doba realizace: 1. 1. 2021 - 31. 7. 2023

Dotační titul: INTERREG V-A Česká republika - Polsko

Ke stažení