Sdružení cestovního ruchu Střední Morava

Sdružení je právnickým subjektem jako dobrovolné zájmové sdružení právnických osob v turistickém regionu Střední Morava Olomouckého kraje. Jeho posláním je zajistit rozvoj a koordinaci cestovního ruchu regionu vytvořením úspěšné, konkurenceschopné strategicky řízené jednotky na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Správní rada Sdružení

 • Ing. Radovan Vašíček (předseda)
 • Mgr. Markéta Záleská (místopředsedkyně)
 • Ing. Marek Moudrý
 • Bc. Martin Komárek
 • Bc. Tomáš Weber
 • Mgr. Radek Vincour
 • Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA
 • Jan Machovský
 • David Kapsia, DiS.

Dozorčí rada Sdružení

 • Ing. Milan Obrusník (předseda)
 • Viktor Kohout (místopředseda)
 • Mgr. Karin Vykydalová

Sekretariát

Kontakt

Horní náměstí 367/5

779 00 Olomouc

IČ: 75087057

Tel.: +420 585 204 627 - 629


E-mail: info@central-moravia.cz
www.stredni-morava.cz  

Členský příspěvek na rok 2021

Olomoucký kraj 2 500 000 Kč
obec 3 Kč/obyvatel/rok

Ostatní členové

A. právnická osoba (dle § 4 stanov Sdružení): 10 000 Kč/kalendářní rok
B. přidružený člen (tj. právnická osoba, nepůsobící v oblasti CR): 5 000 Kč/kalendářní rok
C. přidružený člen (tj. právnická osoba, působící v oblasti CR) s hlasem poradním dle § 6 stanov Sdružení: 5 000 Kč/kalendářní rok
D. přidružený člen (tj. fyzická osoba) s hlasem poradním dle § 6 stanov Sdružení: 5 000 Kč/kalendářní rok
Ke stažení