Projekt Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí

Projekt Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí

Cílem projektu je vytvoření trvalé, integrované sítě spolupráce v oblasti cestovního ruchu na území česko-polského pohraničí založené na přírodním a kulturním dědictví prostřednictvím podpory prostředí / sektoru cestovního ruchu, tvorba a podpora turistických produktů, spojování stávajících turistických tras na přeshraniční trasy, integrace stávajících nabídek do komplexních přeshraničních turistických balíčků pohraničí, což povede k prodloužení délky pobytu turistů a zvýšení atraktivnosti (tzn. "stát se známou atraktivitou") stávajícího kulturního a přírodního dědictví.

Projekt obsahuje 4 klíčové aktivity:

Aktivita 1 - Řízení projektu = činnost spojená s realizací projektu v rámci "Řídícího výboru projektu" složeného ze zástupců jednotlivých partnerů

Aktivita 2 - Studie = tvorba společných tematických turistických kulturních a přírodních tras

Aktivita 3 - Marketing = propagace společných značkových tematických turistických kulturních a přírodních tras 

https://www.tourism-pl-cz.eu/

    SM,JE a Opolsko 

Katalog ke stažení

Střední Morava, Jeseníky a Opolsko

Aktivita 4 - Budování sítě spolupráce = intraregionální spolupráce v oblasti zvyšování kvality a propagace vytvořených tematických turistických kulturních a přírodních tras

Doba realizace: 2017 - 2020

Dotační titul: INTERREG V-A Česká republika - Polsko

Projekt je spolufinancován Olomouckým krajem.