Sdružení cestovního ruchu Střední Morava

Sdružení je právnickým subjektem jako dobrovolné zájmové sdružení právnických osob v turistickém regionu Střední Morava Olomouckého kraje. Jeho posláním je zajistit rozvoj a koordinaci cestovního ruchu regionu vytvořením úspěšné, konkurenceschopné strategicky řízené jednotky na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Správní rada Sdružení

Dozorčí rada Sdružení

  • Ing. Milan Obrusník (předseda)
  • Viktor Kohout (místopředseda)
  • Mgr. Karin Vykydalová

Sekretariát

Kontakt

Na Šibeníku 185/46

779 00 Olomouc

IČ: 75087057


E-mail: info@central-moravia.cz
www.stredni-morava.cz  

Členský příspěvek na rok 2024

Olomoucký kraj 2 500 000 Kč
obec 5 Kč/obyvatel/rok

Ostatní členové

A. právnická osoba (dle § 4 stanov Sdružení): 12 000 Kč/kalendářní rok
B. přidružený člen (tj. právnická osoba, nepůsobící v oblasti CR): 6 000 Kč/kalendářní rok
C. přidružený člen (tj. právnická osoba, působící v oblasti CR) s hlasem poradním dle § 6 stanov Sdružení: 6 000 Kč/kalendářní rok
D. přidružený člen (tj. fyzická osoba) s hlasem poradním dle § 6 stanov Sdružení: 6 000 Kč/kalendářní rok
Ke stažení