Muzeum umění schválilo Šépkovo SEFO a od října nabídne expozice zdarma!

Muzeum umění schválilo Šépkovo SEFO a od října nabídne expozice zdarma!

08.06.2021 | Turistika
Vedení Muzea umění se nakonec rozhodlo využít původní návrh architekta Jana Šépky pro realizaci výstavby Středoevropského fóra Olomouc. Ředitel Muzea umění Ondřej Zatloukal uvedl, že rozhodnutí je v souladu s doporučením České komory architektů a Národního památkového ústavu. Stavba by měla být hotová do konce roku 2025.

Kvůli zpřístupnění muzejní sbírky co nejširšímu publiku se instituce rozhodla od 1. října umožnit veřejnosti vstup do stálých expozic zdarma. Zejména v případě Arcidiecézního muzea se jedná o velkorysý krok, protože objekt nesoucí exkluzivní značku European Heritage Label (Označení Evropské dědictví) zahrnuje komplex budov včetně tzv. olomouckého hradu a bývalého kapitulního děkanství se vzácnými exponáty – obrazy, plastikami, drahocennými liturgickými předměty i archeologickými nálezy. „Tento vstřícný krok směrem k veřejnosti souvisí s naší snahou maximálně zpřístupnit spravované sbírky,“ uvedl ředitel Zatloukal. „Případný finanční výpadek bude kompenzovat vstupné na krátkodobé výstavy, do Zdíkova paláce a nadstandardní služby – zápůjčky tabletů s animovaným průvodcem pro rodiny s dětmi, několikajazyčný audio průvodce, VR brýle s virtuální prohlídkou Zdíkova paláce a jiné.“

Muzeum také průběžně připravuje digitalizaci sbírek mimo jiné s účelem zpřístupnit vzácná umělecká díla on-line široké veřejnosti na mezinárodní úrovni. S virtuálním prostorem na internetu souvisejí i naše další kroky: připrava nových webových stránkek tak, aby byly pro návštěvníky uživatelsky přívětivější a na úrovni současných technologií. Se společností CzechDesign připravuje muzeum soutěž na jednotnou vizuální identitu Muzea umění Olomouc, jejíž součástí je i vizuál nového webu od vítězného grafického studia.

Mezi další novinky patří vybudování bezbariérového vstupu do Muzea moderního umění, dočasné zprovoznění kavárny MUO v době před její kompletní rekonstrukcí a mimořádně bude otevřen Zdíkův palác až do konce října 2020. 

Fotografie
Muzeum umění schválilo Šépkovo SEFO a od října nabídne expozice zdarma!