Online prohlídka Vlastivědnému muzea

Online prohlídka Vlastivědnému muzea

04.02.2021 | Turistika
Vlastivědné muzeum v Olomouci vytvořilo jedinečný projekt, ve kterém na sebe navazují dvě navzájem propojené části, které jsou virtuálním návštěvníkům přístupné 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

„Myšlenka on-line projektu Virtuální prohlídky a Otevřeného muzea vznikla již koncem roku 2019, postupně se vyvíjela, až nakonec v říjnu roku 2020, také v reakci na uzavření muzeí v rámci pandemie koronaviru Covid-19, jsme ji začali realizovat. Naším cílem bylo, stále je a bude i do budoucna, přibližovat návštěvníkům muzeum nyní za zavřenými dveřmi a později i jako virtuální doplnění našich výstav, prezentací, projektů i akcí“, řekl na úvod ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.  

Obě části projektu se nachází na muzejních webových stránkách: 3D VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MUZEA (https://www.vmo.cz)  a OTEVŘENÉ MUZEUM (https://www.vmo.cz/otevrene-muzeum). 

Otevřením 3D Virtuální prohlídky tak Vlastivědné muzeum v Olomouci zpřístupnilo své výstavní prostory online virtuálním návštěvníkům, ve 3D / 4K kvalitě.  Na své si tak nyní přijdou všichni zájemci o výstavy ve Vlastivědném muzeu, kteří by je rádi navštívili, ale kvůli jeho uzavření nemohou. Ale nejen v době koronaviru, kdy jsou muzea už několik měsíců uzavřena, najde digitální prohlídka využití.   „Zpřístupnili jsme muzeum jak pro imobilní návštěvníky, i pro ty, kteří z jakéhokoli důvodu osobně do muzea přijít zkrátka nemohou, i když by chtěli. Věříme však, že i ostatní návštěvníky naše virtuální prohlídky zaujmou natolik, že si je nakonec přijdou prohlédnout i osobně,“ uvedl radní pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje Jan Žůrek.  

Na muzejní virtuální prohlídku přímo navazuje projekt edukačního oddělení Vlastivědného muzea v Olomouci „Otevřené muzeum“. Dospělí návštěvníci si mohou přečíst, prohlédnout i poslechnout zajímavé informace spojené s aktuálními výstavami (které zůstanou online i po jejich ukončení). Za zhlédnutí určitě stojí například dvanáctidílný muzejní seriál k výstavě Jiří Louda / Život mezi erby. Otevřené muzeum je i pro děti – mohou si složit puzzle, vytvořit si podle návodu osobní znak, nebo si z papíru vyrobit královskou korunu. Při virtuální návštěvě výstavy obrazů a fotografií Pavla Rozsívala Stud i um, mohou rodiče třeba najít mnoho inspirací pro výtvarnou tvorbu s dětmi. Otevřené muzeum pomáhá také školám – učitelé základních škol v něm najdou pracovní a metodické listy, které mohou využít např. při distanční výuce.   Při virtuální prohlídce se tak návštěvníci mohou těšit na kompletní podrobné a detailní informace, které naleznou nejen přímo u aktuálních výstav, ale také u exponátů ve stálých expozicích muzea, jak v historické, přírodovědné, etnografické expozici tak i ve stálé expozici Příběhu kamene. 

Aktuálně jsou již z muzejních výstav zpřístupněné kompletní informace, videa, kvízy a další zajímavosti k výstavám Jiřího Loudy nebo Českých korunovačních klenotů. 

Každý týden nyní Vlastivědné muzeum v Olomouci rozšiřuje a dále vkládá nové informace a zajímavosti jak k vybraným muzejním předmětům, tak i k chystaným a realizovaným výstavám a akcím.   „Doufáme, že Vás všechny, naše návštěvníky, budeme moci brzy pozvat k nám do muzea nejen virtuálně, samozřejmě jakmile to situace dovolí,“ doplnil ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.  

Fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu