Naučná stezka Svatý Kopeček

Informace o trase:

Vyberte vrstvu:
Dolany, Okres Olomouc, Olomoucký kraj, Česko
Čas: 2 hodin 9 minut
Délka: 7.00 km
Obtížnost: lehká
Hodnota zážitku:
Krajina:
Stoupání: 196 metrů
Klesání: 231 metrů
Nejnižší bod: 293 m.n.m.
Nejvyšší bod: 426 m.n.m.

Naučná stezka Svatý Kopeček

Naučná stezka vede od zoologická zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce přes Dolany až do Radíkova. Stezka se zpočátku vine podél lesních cest a zeleně a modře značené turistické trasy, avšak celá její délka je značena symbolem naučné stezky.

Hlavní myšlenkou stezky je upozornit na přírodovědné a historické zajímavosti v okolí poutního místa s bazilikou Navštívení Panny Marie. Během cesty na vás na trase budou čekat pozůstatky rozbořeného kartuziánského kláštera Údolí Josafat, známého jako Kartouzka v Dolanech. Ten v těchto místech existoval pouze tři desetiletí, než byl rozbořen husity.

Zastavení naučné stezky
1. Vstupní a závěrečná tabule - seznámí vás se stezkou a územím, přes které prochází
2. Lesy - listnaté a smíšené - doubravy, jedliny a bučiny, později přeměněné na smrkové kultury s bohatým výskytem hub
3. Lesní světlina - v blízkosti můžete objevit několik mravenišť lesních mravenců
4. Kartouzka - pozůstatky místa, kde působil mnišský řád kartuziánů
5. Jedlobučina - les přirozené druhové skladby v údolí Dolanského potoka
6. Kulturní krajina - o krajině Nízkého Jeseníku
7. Paseka - o lesnické péči a hospodářském způsobu pasečném a o některých druzích, které jsou pro paseky typické
8. Olšina - o lesním společenství
9. Vstupní a závěrečná tabule

Doprava
Výchozí a cílová stanoviště stezky - Svatý Kopeček a Radíkov - jsou pravidelně obsluhovány linkou MHD č. 11, která jezdí ze stanice olomouckého hlavního vlakového nádraží.

 Parametry
0%
ZOO Olomouc

ZOO Olomouc

Vlčí safari, průchozí výběh makaků, 350 druhů vzácných zvířat, okružní jízda vláčkem i vyhlídková věž, kterou nemá žádná jiná zoo v ČR. Jednou ze specialit olomoucké zoo jsou unikátní noční prohlídky, které se pořádají v období vánočníc ... (více)
Vzdálenost: 1.78 km
Svatokopecké muzeum

Svatokopecké muzeum

V areálu poutní baziliky si prohlédnete cenné historické artefakty, včetně fragmentů nejstarší fáze výzdoby baziliky, historické liturgické předměty nebo soubor barokních skříněk s ostatky světců. Expozice zdůrazňuje význa ... (více)
Vzdálenost: 2.20 km
Bazilika minor Navštívení Panny Marie

Bazilika minor Navštívení Panny Marie

Barokní chrám, který v roce 1995 papež Jan Pavel II. povýšil na baziliku minor, je každoročně cílem tisíců poutníků. Od baziliky se vám naskytne úžasný výhled na Olomouc, která je vzdálená pouhých 5 km. Na místě dnešního ... (více)
Vzdálenost: 2.24 km
Veteran Arena

Veteran Arena

V jednom z největších muzeí svého druhu v ČR objevíte mezi 160 exponáty historických automobilů a motocyklů opravdové unikáty! Čeká vás tu první československý aerodynamický vůz Wikov 35, automobil Jana Masaryka – Praga Grand, ne ... (více)
Vzdálenost: 7.34 km
Katedrála sv. Václava

Katedrála sv. Václava

Olomoucká novogotická katedrála je často připodobňována ke katedrále sv. Patrika v New Yorku. Ta olomoucká má ovšem mnohem bohatší historii… Katedrála se pyšní nejen svým uměleckým zpracováním, ale také druhou nejvyšší k ... (více)
Vzdálenost: 8.58 km
Arcidiecézní muzeum Olomouc

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Muzeum získalo jako jediné v ČR prestižní označení European Heritage Label (Evropské dědictví). Arcidiecézní muzeum vyniká nejen jedinečností a rozsahem svých sbírek vyprávějících příběh o téměř tisícileté duchovní ku ... (více)
Vzdálenost: 8.59 km
Vlastivědné muzeum v Olomouci

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Stálé expozice muzea vás mj. zavedou do historie Olomouce, provedou lidovými tradicemi regionu, povypráví příběh kamene a seznámí s nejvýznamnějšími osobnostmi Olomouckého kraje.   V historické budově muzea si prohlédnete na 10 stálých exp ... (více)
Vzdálenost: 8.99 km
Muzeum moderního umění

Muzeum moderního umění

Muzeum zaměřené na soudobou výtvarnou kulturu je třetí největší institucí svého druhu v České republice. A když se podíváte na budovu muzea zvenku, uvidíte lupiče!   Muzeum nabízí dlouhodobé tematické expozice moderního umění i krátkod ... (více)
Vzdálenost: 9.05 km
Kostel Panny Marie Sněžné

Kostel Panny Marie Sněžné

Inspirací pro výstavbu olomouckého barokního chrámu byl kostel sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze. Kostel z počátku 18. století vyniká především velmi bohatou výzdobou interiérů. Autorem vstupního portálu je Václav Render, j ... (více)
Vzdálenost: 9.07 km
Pevnost poznání

Pevnost poznání

V interaktivním muzeu vědy se pobavíte s kamarády i dětmi! Projdete se pestrou historií Olomouce, odhalíte zázrak 3D tisku nebo se přenesete rovnou do vesmíru. Ve čtyřech stálých expozicích a digitálním planetáriu jsou na vaše zv ... (více)
Vzdálenost: 9.19 km
Vila Primavesi

Vila Primavesi

Vila Primavesi je od roku 2010 na seznamu národních kulturních památek a dnes tu na objednávku probíhají komentované prohlídky přízemí. Autory reprezentativního secesního sídla z roku 1906 jsou architekti Franz von Kraus a Jose ... (více)
Vzdálenost: 9.25 km
Kostel sv. Michala

Kostel sv. Michala

Trojice kopulí barokního kostela, které dotvářejí charakteristické panorama města, byly vůbec první takovou stavbou na Moravě. Kopule symbolizují Nejsvětější Trojici – Otce, Syna a Ducha svatého. Jeden z nejkrásnějších barok ... (více)
Vzdálenost: 9.32 km