Arcidiecézní muzeum připravuje nejprogresivnější expozici v celé své historii

Arcidiecézní muzeum připravuje nejprogresivnější expozici v celé své historii

09.03.2022 | Ostatní
Rok 2022 bude pro Muzeum umění přelomový – v Arcidiecézním muzeu Olomouc přibude nová stálá expozice, skončí rekonstrukce Zdíkova paláce a pokračují přípravy na stavbu budovy SEFO. Změna čeká i vytváření výstavních plánů, které se nově budou řídit tématem roku.

„Letošní rok bude skutečně nabitý, ale věřím, že se nám podaří naplnit náš základní cíl – otevřít se co nejvíce veřejnosti,“ říká Ondřej Zatloukal, ředitel Muzea umění Olomouc.

Loni začala rekonstrukce Arcidiecézního muzea v Olomouci. Co všechno se mění v tomto objektu?

Když probíhala předchozí rekonstrukce Arcidiecézního muzea, počítalo se mimo jiné i s vytvořením expozice v podkroví kapitulního děkanství a taktéž s rehabilitací Zdíkova paláce.

Finanční prostředky však byly v průběhu rekonstrukce významně kráceny a tyto dvě části nebylo možné dokončit. S vlastníkem objektu – Metropolitní kapitulou u sv. Václava v Olomouci – jsme na to navázali a podařilo se nám uspět v dotačním titulu ITI. V podkroví kapitulního děkanství tak vznikne nová stálá expozice, která postihne architektonický vývoj Dómského návrší a současně by mělo dojít k rehabilitaci Zdíkova paláce. Poprvé za mnoho desítek let dojde k propojení všech čtyř ramen gotické křížové chodby.

Jsme na začátku roku 2022. V jaké fázi se rekonstrukce nyní nachazí?

Řešíme mnoho technických detailů. Pohybujeme se opravdu v nejcennějším prostředí, takže je to velmi komplikované. Úzce spolupracujeme s Národním památkovým ústavem a s řadou dalších odborníků. Arcidiecézní muzeum by se postupně mělo otevírat v závěru letošního roku.

Mluvil jste o využívání nových technologií v muzejnictví, jak se to promítne do nové stálé expozice?

Tato expozice bude doposud nejprogresivnější v celé historii Muzea umění. Ve velké míře bude postavena na nových médiích. Připravujeme 3D vizualizace s prvky virtuální a gamingové reality zásadních fází vývoje Dómského návrší (pravěk, středověk, novověk), tablety s rozšířenými informacemi, komiks pro návštěvníky či experimentální expozici pracující s virtuální a rozšířenou realitou. Podle mého názoru půjde o velmi zajímavou a divácky přitažlivou expozici.

Změní se nějak i stálá expozice Ke slávě a chvále?

Zmíním alespoň jednu novinku, a to prezentaci velmi cenných koňských barokních postrojů, které v minulosti sloužily k ceremoniálním aktům olomouckých arcibiskupů.

Zdíkův palác není přes zimu otevřený. Kdy tam opět vstoupí první návštěvníci?

Na jaře roku 2023.